Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục INOEDU Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục INOEDU Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục INOEDU Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục INOEDU Việt Nam

-Giới thiệu :

Chúng tôi mong muốn chung tay cùng giáo viên và các đơn vị tổ chức giáo dục trên cả nước thay đổi phương pháp giáo và ứng dụng STEAM

-Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả :

Cty TNHH Dịch Vụ Giáo dục INOEDU Việt Nam

-Tổng quan về Công ty

Công ty cung cấp các dịch vụ giáo dục giúp các con được trải nghiệm những kiến thức mới và thú vị về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật