CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC

HR KOKORO ( CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC) giới thiệu việc làm miễn phí cho các ứng viên.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH LONG ĐỨC Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Nhật

23/06/2021
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Toàn thời gian

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

23/06/2021
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Toàn thời gian