Công Ty Tnhh Điện Tử Viễn Thông Trung Hoa

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

2

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.6

THÔNG TIN CÔNG TY

52 Đường số 33, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ