Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

– Phát triển các phần mềm ứng dụng dành cho window, web, mobile và phần mềm nhúng

– Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao

– Tư vấn và thiết kế các giải pháp ứng dụng quản trị như: Quản trị hệ thống nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản lý kho và chuỗi cung ứng (SCE), Quản lý tài sản thiết bị (EAM), Hợp nhất báo cáo tài chính (d/EPM), báo cáo BI….

– Là đối tác chính thức của các tập đoàn công nghệ lớn như: Infor (Mỹ), OKI (Nhật), Viettel (Việt Nam), CitiXsys (Mỹ), Brandix i3 (Sri Lanka), Merino Services (Mỹ)

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) Tuyển dụng