GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

4
Nhân viên Kinh doanh
Nhân viên Kho
Nhân viên Kỹ thuật

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

335 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ