CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác khác

Sản xuất bao bì bằng gỗ khác

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Sản xuất máy chuyên dụng khác

Sửa chữa máy móc, thiết bị khác

Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 10, đường 25, KCN Visip II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ