CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÂY BÃO VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÂY BÃO VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÂY BÃO VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÂY BÃO VIỆT NAM

About us: Cloud Storm Solutions was established by several young and passionate entrepreneurs in Canada to turn interesting, pioneering ideas into reality. The company develops various web and mobile products for Canada and US markets. We have many teams working in offices across Canada, US and Vietnam

In the company, we build teams focusing on attitude, teamwork and talents. If you are eager to work in an open-minded environment with awesome members do not hesitate to join and help us expanding our teams in Vietnam office.


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÂY BÃO VIỆT NAM Tuyển dụng