Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam

Công ty Thu nợ Hải Nam hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ thu hồi các khoản nợ cho các Ngân hàng, Công ty tài chính, tiến hành các thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán Hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật. 


Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam Tuyển dụng

Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại

31/12/2020
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Toàn thời gian