Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản xuất

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản xuất chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản xuất, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản xuất

Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản Xuất (TECAPRO) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên triển khai tích hợp các dự án CNTT, các phần mềm về chính phủ điện tử, các hệ thống core cho khối Chính phủ, Ngân hàng,

Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản xuất Tuyển dụng