CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XUÂN TRUNG VIỆT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XUÂN TRUNG VIỆT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XUÂN TRUNG VIỆT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XUÂN TRUNG VIỆT Tuyển dụng

Chỉ Huy Phó

30/06/2021
Quảng Nam, Hải Châu
Toàn thời gian