CÔNG TY TNHH PIONEER ELASTIC VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Mặt hàng sản xuất chủ yếu: dây đai , vải khổ hẹp, vải nhuộm khổ hẹp.

Phương châm  quản lý: Khách hàng là trên hết

- Sản phẩm sản xuất phải vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.


TUYỂN DỤNG

3

THÔNG TIN CÔNG TY

LÔ L4, KCN DỆT MAY PHỐ NỐI B, DỊ SỬ, MỸ HÀO, HƯNG YÊN

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ