Công ty TNHH Quanterm Logistics VietNam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

We pride ourselves in being a leading logistics in the Asia Pacific region providing total solutions at the most competitive cost without compromising on the quality of service and integrity.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tòa nhà H2, 196 Hoàng Diệu, phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ