Công ty TNHH Renova Cloud Việt Nam

https://renovacloud.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Renova Cloud is a leading born in cloud consulting partner in Vietnam (AWS & Google Cloud Advanced Partner) with a dedicated team in HCM City and Hanoi. We partner with our customers from a wide variety of sectors, our focus is to accelerate success of our customers throughout cloud transformation and modernization processes.

Renova Cloud là đối tác tư vấn về đám mây hàng đầu tại Việt Nam (AWS & Google Cloud Advanced Partner) với đội ngũ tận tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi hợp tác với khách hàng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trọng tâm của chúng tôi là thúc đẩy sự thành công của khách hàng trong suốt quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa đám mây.

Renova Cloud is a highly skilled & multicultural team with expertise in Cloud Computing Solutions, DevOps and Managed Services as well as proven capabilities in execution of advanced technologies projects. Renova Cloud moves you into the new era of Cloud, DevOps and Automation.

Renova Cloud là một đội ngũ đa văn hóa và có tay nghề cao, có chuyên môn về Giải pháp Điện toán Đám mây, DevOps và Dịch vụ được Quản lý cũng như khả năng đã được chứng minh trong việc thực hiện các dự án công nghệ tiên tiến. Renova Cloud đưa bạn vào kỷ nguyên mới của Đám mây, DevOps và Tự động hóa

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 9, Nice Building, 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội