Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam chuyên sản xuất , gia công các thiết bị điện tử công nghiệp

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN Hạp Lĩnh – Phường Khắc Niệm – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ