CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THUẬN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THUẬN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THUẬN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THUẬN

Sản xuất ống nước nhựa và các mặt hàng nhựa.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THUẬN Tuyển dụng