Công ty TNHH Stradex Việt Nam

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Stradex Vietnam is a trusted provider of consultative human resources, personnel management and marketing services. Our human resources specialists handle the areas of marketing, administration, compliance, training, recruitment, HR technology, strategy and organizational development.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Quận 1, Quận 2, Bình Thanh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội