Công ty TNHH THông tin Tư vấn Định giá

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH THông tin Tư vấn Định giá chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH THông tin Tư vấn Định giá, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH THông tin Tư vấn Định giá

Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá (AAIS Co.,Ltd) được thành lập tháng 01 năm 2013 với mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ môi giới và định giá bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tháng 07 năm 2017 công ty chính thức được Bộ Tài chính cấp phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tài sản.

Tháng 11 năm 2018 công ty thành lập Chi nhánh Sài Gòn nhằm trực tiếp triển khai các hợp đồng tư vấn ngày càng tăng tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tư vấn giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.


Công ty TNHH THông tin Tư vấn Định giá Tuyển dụng