Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hồng Anh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hồng Anh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hồng Anh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hồng Anh

Công ty Hồng Anh hoạt động từ năm 2008 chuyên về môi trường như xử lý chất thải nguy hại, xử lý nước thải, khí thải, tư vấn môi trường..., ngoài ra cty còn tham gia các dự án hạ tầng, xây dựng, cung cấp trang thiết bị ngành xây dựng, môi trường...