Công ty TNHH TM-XD điện Thăng Hoa

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH TM-XD điện Thăng Hoa chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH TM-XD điện Thăng Hoa, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH TM-XD điện Thăng Hoa

CÔng ty Sản xuất Tháng máng cáp, tủ điện

Công ty TNHH TM-XD điện Thăng Hoa Tuyển dụng

Nhân Viên Bán Hàng

02/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian