CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH TRIPLE CROWN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH TRIPLE CROWN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH TRIPLE CROWN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH TRIPLE CROWN

Hiện tại Hệ thống Trung Tâm 9Round Fitness đã có mặt khắp nơi trên thế giới, điển hình các nước như Mỹ, Canada, Mexico, Argentina, Jordan, Qatar, Anh, Tây Ban Nha, Nhật bản, Indonesia, Singapore… Và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH TRIPLE CROWN Tuyển dụng