Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

BUV is the first and only international university in Vietnam to award 100% British Degrees, offering an exceptional study environment with a faculty exclusively from overseas. Personalised coaching and mentoring at BUV provides students with unmatched advantages for their academic and personal development.

BUV has been highlighted as a success story of cooperation in higher education between Vietnam and The United Kingdom’s governments. For the fourth year running, BUV has won the Golden Dragon Award and Excellent Brand Award for our strong contributions to university education in Vietnam, presented by the Vietnam Economic Times. With a total investment of 70 million USD, BUV Ecopark Campus is the first UK-standard university environment in the country, hosting 7,000 Vietnamese and international students. For more details, please visit our website at:www.buv.edu.vn