Công ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An

Each brand is a persona who shares value, culture and aspiration with love, hopes and dreams, as well as through vision, perceptions, motivation and perspective.

With the sense of story creators, we deliver your brand to human’s heart and trigger the human’s mind for purposeful actions by personifying, exaggerating and embellishing the brand’s essence. 


With the belief in human-to-human connection, we create compelling stories that transcend boundaries to connect with people everywhere, in their own ways. 


To us the story to all is the story to none. 

We don’t use tools but compassion.

We don’t use skills but touches.

We don’t talk but communicate.

We open, deliberate, and accelerate the “human being” brands.

We nurture the “human being” brands 

AnPR – We were born storytellers.

Công ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An Tuyển dụng

PR Account Executive

31/12/2020
Quận 1
Toàn thời gian