GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Tú Anh được thành lập vào năm 2010, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, sản xuất các mặt hàng xây dựng, đầu tư bất động sản, và tiến tới mở rộng sang ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

THÔNG TIN CÔNG TY

Hoàng Mai, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ