Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION

LARION has been providing innovative outsourcing services and business solutions to many successful clients in more than 15 countries for over 12 years now. Our wide range of services includes Big Data – Data Analytics, Securities Trading Solutions, SurroundCore Banking Solutions, E-commerce/Social Network App Development, and Web App Development. We focus on today’s trends of Big Data, Cloud Computing, Social Network, Mobility, and Internet of Things.

Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION Tuyển dụng