CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THIẾT KẾ AN KHOA (AN KHOA DESIGN)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THIẾT KẾ AN KHOA (AN KHOA DESIGN) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THIẾT KẾ AN KHOA (AN KHOA DESIGN), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THIẾT KẾ AN KHOA (AN KHOA DESIGN) Tuyển dụng

KIẾN TRÚC SƯ

29/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

NHÂN VIÊN KINH DOANH

29/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian