CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ BEST BASE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ BEST BASE 

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Best Base

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu (Leasing other uncategorized machines, equipment and tangible assets)

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (Producing beds, wardrobes, tables and chairs made of wood)

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials)

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô 35, 36 Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III - Phường An Tịnh - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ