Dai-ichi Life Tuy Hòa chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Dai-ichi Life Tuy Hòa, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Dai-ichi Life Tuy Hòa

Dai-ichi Life Tuy Hòa là Tổng Đại Lý độc quyền của Dai-ichi Life Việt Nam tại Phú Yên, trên 10 năm hoạt động tại Phú Yên, là TOP 3 Công ty có doanh số tốt nhất Miền trung 2020.

Công ty có lượng khách hàng rất lớn, doanh thu hàng năm khoảng 100 tỷ VNĐ.

Công ty liên tục tuyển dụng các vị trí quản lý và Tư vấn tài chính.