Ekoios Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ekoios Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ekoios Technology

Ekoios is a software company with a development team in Vietnam, and representative offices in LA and Tokyo. Our main focuses are Mobile app development, System development, AI and Blockchain Technology.

Ekoios Technology Tuyển dụng

IOS Developer

31/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian

Junior Tester

23/11/2020
Hà Nội
Toàn thời gian