EWD-Compass

http://www.ewd-compass.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

EWD operates as an extension of the Dutch or Belgium client and organizes and arranges direct business relationships between suppliers in Vietnam and customers in Netherlands and Belgium.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

4th Floor, 150/9 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội