EWD-Compass chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của EWD-Compass, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu EWD-Compass

EWD operates as an extension of the Dutch or Belgium client and organizes and arranges direct business relationships between suppliers in Vietnam and customers in Netherlands and Belgium.