GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty FINETEC-VN là chi nhánh của công ty FINETEC Nhật Bản tại Việt Nam, thành lập ngày 28.08.2018. Mã số thuế: 0315245691 Địa chỉ: 57 Liên Phường, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM Tel: (028) 3636 1846 Lĩnh vực hoạt động: Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực thiết kế, sản xuất máy kiểm tra (test) các board mạch điện tử (ICT,FCT), đo lường quang học... -LED INSPECTION SYSTEM -FUNCTION TESTER -ICT JIGS, FCT FIXTURE -VARIOUS MEASUREMENT SYSTEMS -PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN, ASSEMBLY -MICRO PROCESSOR DESIGN, PLC DESIGN -AIR PRESS, HAND PRESS, CHECKER HOUSING SALE

THÔNG TIN CÔNG TY

57 Liên Phường, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ