FUKUSHIMA INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

FUKUSHIMA INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FUKUSHIMA INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FUKUSHIMA INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED

Manufacture, sale and maintenance of commercial freezer refrigerators, refrigerated showcase and other refrigeration devices. Design and construction of shop and kitchen systems.

Established in Ho Chi Minh City, Vietnam in September 2013.