Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Gearment LLC

4.0
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Gearment LLC và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
14/09/2020
"Môi trường vui vẻ, thân thiện"
Điểm trung bình
4

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Tòa nhà đẹp, nhân viên vui vẻ, thân thiên, môi trường thoãi mái
Điều tôi không hài lòng
Tạm thời chưa thấy
4
4
3
5
4

Giới thiệu

Gearment is a fulfillment company that produces printed products including T-shirts, mugs, posters, pet bowls and many others. We fulfill customers' orders through an application that has been built for many years. A great understanding of the Print-on-Demand business allows our development team to simplify the fulfillment process for sellers from all levels of experience.

150 Bis Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1.