GO GROUP (Công ty 905) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của GO GROUP (Công ty 905), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu GO GROUP (Công ty 905)

Go Group (Công ty 905) là startup công nghệ tập hợp của những thành viên tài năng và tâm huyết.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang tới chất lượng sống tốt hơn cho con người bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiện lợi nhất. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng dữ liệu nhằm giúp người đang điều trị lâu dài về nội tiết có điều kiện mua những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thiết thực nhất để nâng cao chất lượng sống.