HUFR chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của HUFR, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu HUFR

We are Hufr - A recruitment agency specialized in Hospitality. Founded in 2017, our ultimate goal is to help your establishment find the most suitable Candidate with time-saving recruitment solutions. We aim to be the best Hospitality recruitment agencies in Vietnam.