Indochina Energy Partners chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Indochina Energy Partners, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Indochina Energy Partners

Indochina Energy Partners Pte. Ltd. (IEP) was established in 2017. We are a solar power producer,

investor and developer active in Southeast Asia with focus on rooftop solar and direct power

purchase agreement with Commercial and Industrial customers.

Having solid financial background with Scandinavian investment, IEP offers 100% financing for

credit-worthy customers or their sub-contractors through an SPV.

IEP is the Southeast Asia representative office of Norsk Solar, a Norwegian developer of solar

power plants, a subsidiary of the largest private developer of wind parks in Norway (NV Group).

Norsk Solar has more than 1GW of renewable energy projects commissioned