LIFE TECH VIET NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của LIFE TECH VIET NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu LIFE TECH VIET NAM

Who We Are?

We are young people with strong aspirations, desire to bring the best to society.

What We Do?

We are a leading software development and IT services provider.

Why We Do It?

We believe technology will bring better life to everyone.

Since When?

From early 2015.

LIFE TECH VIET NAM Tuyển dụng

Lập Trình Viên

22/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian