LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

https://langgo.edu.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Langmaster và IELTS LangGo là hệ thống Trung tâm tiếng Anh uy tín tại Hà Nội với lịch sử hình thành và phát triển từ năm 2011 đến nay.

Tuyển dụng

LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Địa chỉ công ty

179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội