MeU Solutions

https://meu-solutions.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

MeU Solutions, a leading outsourcing provider in Vietnam of cost-effective, one size fit all, and reliable delivery services: context driven, agile testing, automation, security, performance, mobile testing solutions, as well as application development solutions

Tuyển dụng

Còn 191 ngày để ứng tuyển

Còn 161 ngày để ứng tuyển

Còn 161 ngày để ứng tuyển

Còn 100 ngày để ứng tuyển

Còn 100 ngày để ứng tuyển

Còn 38 ngày để ứng tuyển

Còn 38 ngày để ứng tuyển

Còn 38 ngày để ứng tuyển

Còn 38 ngày để ứng tuyển

Còn 7 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

03 Sông Thao, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội