GIỚI THIỆU CÔNG TY

NTQ Solution is a Vietnamese software development company providing offshore development services such as mobile and web applications as well as other essential software services for businesses. Besides, we built products for our own.

TUYỂN DỤNG

20
Tuyển dụng Fresher PHP - Học bổng Upto 5m
Tuyển dụng Fresher IOS - Học bổng Upto 5m
Angular JS - Học bổng upto 5M
Fresher Java - Học bổng upto 5M
.NET Developer - Lương Upto 30M
Phiên dịch Tiếng Nhật - IT COMTOR
Tester
Biên phiên dịch Tiếng Hàn
Java Developer
AI Engineer
QA (PQA)
PHP Developer
Java Developers
NTQ Solution Tester
Senior PHP Developer
Senior Java Developer

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri Street
Nam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ