GIỚI THIỆU CÔNG TY

NTQ Solution is a Vietnamese software development company providing offshore development services such as mobile and web applications as well as other essential software services for businesses. Besides, we built products for our own.

TUYỂN DỤNG

14
Nhân viên QA
Nhân viên Kế toán
Nhân viên Kiểm thử Phần mềm
Fresher/Intern Web - Mobile
Fresher Training
Thực tập Lập trình Java và .Net
Lập trình viên JAVA (Backend)
.NET DEVELOPERS
Front-End Developers
PHP Developers
TESTER
COMTOR
[HN-Urgent] 05 PHP Developers (Up to 800 USD)
[HN] Tuyển dụng lập trình viên PHP lương $600 - $1000

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri Street
Nam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ