Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY
TUYỂN DỤNG

2
Cán Bộ Tuyển Dụng
Cán Bộ Nhân Sự Tổng Hợp

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ