Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

https://fpt.edu.vn

500-1000 nhân viên

Giới thiệu công ty
Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội