Publicis Groupe

http://www.publicis.com/

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Founded in 1926, Publicis Groupe is one of the largest communications group in the world. Through a powerful alchemy of creativity and technology, we are driving business transformation across the entire value chain.

Tuyển dụng

Còn 25 ngày để ứng tuyển

Còn 23 ngày để ứng tuyển

Còn 23 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Q.4

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội