Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang

Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM). Quỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm nhằm hỗ trợ trong cộng đồng đối với những người phụ nữ khó khăn, đặc biệt chủ yếu là những người phụ nữ nghèo, kém may mắn, vùng sâu vùng xa và tài trợ cho các chương trình dự án nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khác.