Reeracoen Vietnam - Hanoi Branch

https://www.reeracoen.com.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

REERACOEN is the global brand of Neo Career Group, Japan’s recruitment services company. As a mother company, Neo-Career, is one of the fastest growing companies in Japan. We hire more than 2,000 employees in the world and have opened more than 40 branches in Japan and 16 branches in other Asian countries.

In Vietnam, we are starting to open Human Resource Business from Sep 2016.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

27 Tran Duy Hung st., Trung Hoa ward, Cau Giay Dis., HN City, VN

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội