SparkLin Vietnam Co., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SparkLin Vietnam Co., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SparkLin Vietnam Co., Ltd.

。Quản lý hàng hoá, lập kế hoạch, thiết kế, phổ biến và phối hợp khai phát.

。Định hướng quy cách giày, đánh giá tính khả thi khai phát.

。Tiến hành khảo sát xu hướng thị trường và sản phẩm, và cung cấp bộ phận khai phát để tham khảo cho sản phẩm mới.

。Giao tiếp và phối hợp làm việc với khách hàng châu Âu và Mỹ.