SQ1 Information Technology Vietnam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

SQ1 Information Technology Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SQ1 Information Technology Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SQ1 Information Technology Vietnam

SQUAREONE is a rapidly growing software company based in Korea. We are working on potentially game-changing solutions in the blockchain, eSports and gaming space. 

We are expanding our development team to Vietnam and are looking for talented developers and strong team players. If you are proficient in English, inspired to solve challenging problems and deliver world-class products, we would love to hear from you !