Thầu Xây Dựng Số

https://xaydungso.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Xaydungso.vn là sản phẩm nghiên cứu khoa học định hướng khởi nghiệp. Bản quyền Xaydungso.vn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây Dựng Số.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Phòng 901A nhà Thí Nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng - Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội