THE DECK SAIGON chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của THE DECK SAIGON, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu THE DECK SAIGON

The award-winning restaurant is the only upmarket, fine dining destination located along the banks of the Saigon River, in the bustling neighbourhood of Thao Dien. The Deck Saigon attracts a prestigious crowd of locals and expats, who come to enjoy the scenic river view, sit on The Deck and enjoy the vibrant outdoor bar and garden lounge scene. Our multicultural and diverse team delivers the highest hospitality standards. If you want to work in a positive and welcoming environment, get trained by western managers for your personal and professional growth, then we want you to be part of our team.