The Representative Office of Test Rite Int'l Co., Ltd

http://www.testritegroup.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

6th floor, 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội